موزه یک رسانه و بازوی تربیتی جدید در ادبیات مطالعات فرهنگی و ارتباطاتی دنیا است

به گزارش وبلاگ دانا، عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان این که موزه چنانچه معنای عام رسانه را در نظر گیریم، رسانه به حساب می آید، گفت: اگر رسانه را رسانه های جمعی در نظر گیریم، موزه رسانه نیست؛ چرا که در رسانه جمعی محتوای واحد فراوری می گردد، اما موزه ها به دنبال به نمایش گذاشتن اشیای یکسان نیستند.

موزه یک رسانه و بازوی تربیتی جدید در ادبیات مطالعات فرهنگی و ارتباطاتی دنیا است

به گزارش وبلاگ دانا، مهدی منتظر قائم در نشست موزه و رسانه ها که امروز به مناسب روز ارتباطات و روابط عمومی در موزه ملی علوم و فناوری ایران برگزار گردید، به رابطه موزه و رسانه ها پرداخت و شرح داد: این رابطه از منظر نقش و وظیفه ای که رسانه ها می توانند برای ترویج فرهنگ موزه برعهده گیرند یا تعاملی که موزه ها می توانند با رسانه ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود داشته باشند، قابل بحث است.

وی با بیان اینکه موزه در حیات فرهنگی جامعه و انتقال تجارب نسلی در کنار سایر نهادهای فرهنگی وظایف غیرقابل انکاری دارد، اظهار کرد: ادبیات جهانی در این حوزه هنوز در فضای ایران نفوذ ننموده و ما در بهترین حالت نقش و کارنمودهای اجتماعی موزه را به عنوان یک مدل در نظر می گیریم، این در حالی است که در ادبیات مطالعات فرهنگی و ارتباطاتی جهان معاصر به موزه به عنوان یک بازوی تربیتی جدید نگاه شده و مطالعات موزه جزو شاخه ها و روینمودهای پست مدرن به حساب می آید.

عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ذیل رابطه موزه و رسانه ها به نحوه حضور موزه در تکنولوژی های ارتباطی اشاره نمود و گفت: امروزه در این اینترنت بسترهایی وجود دارد تا افراد بتوانند در آنها گالری های شخصی خود را طراحی نمایند، این در حالی است که در ایران بر کارکرد ارتباطی شبکه های اجتماعی متمرکز شده ایم و انواع دیگر شبکه های مجازی وجود ندارد. به هر صورت این حوزه 7 الی 8 سالی است که در جهان پیشرفت قابل توجهی داشته و ما نیز باید جنبه حضور موزه در تکنولوژی های ارتباطی را پر رنگ کنیم؛ بنابراین پیشنهاد می گردد گروه های مختلف اجتماعی در شهرها و روستاها بخش های خاصی از صنعت و غیره گالری ها و موزه های کوچک خود در بستر ISP را طراحی نمایند.

منتظر قائم حوزه دیگر که در جهان اشکال جدیدی را تجربه می نماید، حضور و کاربرد ISP در موزه ها دانست و توضیح داد: باید تکنولوژی های جدید ارتباطی را به عنوان ابزار نمایش در موزه ها به کار ببریم، به گونه ای که تجربه زیسته مراجعه نماینده ضمن بازدید دو ساعته از موزه این طور باشد که گوی یک دوره از تاریخ را در عرض دو ساعت زندگی نموده است. در این حوزه باید سرمایه گذاری صورت گیرد، چرا که می تواند بازده خوبی داشته باشد و صندلی واقعی موزه را به جامعه ما برگرداند.

عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که دلیل آنکه موزه رسانه است، چیست؟ اظهار کرد: شباهت موزه با سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی این است که با انسان سروکار دارد و می خواهد انسان را از زوایای مختلف نشان دهد. در پاسخ به این سوال که آیا در جهان جدید می توان موزه را رسانه فرض کرد یا خیر، باید گفت که دیالکتیک خود و جهان در طول تاریخ تکامل پیدا نموده و به منظور شناخت جهان باید جهان تاریک درون را شناخت و آن را در قالب ماده بیرونی نشاند. از این منظر وظیفه موزه نیز نگهداری آرشیوسازی و در معرض دید گذاشتن اشیا، نمادها و نشانه هایی است که توسط انسان ها ساخته شده و بنابراین انباشت شناختی انسان ها به شمار می آید.

وی در همین زمینه خاطر نشان کرد: کارکرد اصلی رسانه انتقال معنا است، در حالی که اشیای موزه ای می تواند شامل چنین کارکردی باشد؛ در عین حال که از منظر شیء بودگی خود نیز دارای کارکرد بازآفرینی معنایی است.

عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در عرصه رسانه با بازنمایی سروکار داریم، اما خود اشیا برای ما اصالتی ندارند؛ تاکید نمود: برای ما اصالت بیشتر در اصل شیء نهفته است؛ به عبارتی در اصالت ها ضرورتی است که قابلیت تکثیر پیدا نمی نمایند.

وی ادامه داد: در معنای اجتماعی رسانه بودن تحول تاریخی رخ داده و در ادوار مختلف ابزارهایی ساخته ایم که توانستند ظرفیت های ارتباطی گسترده تری را محقق نمایند، به این ترتیب چشم و گوش ما هم رسانه است یا اگر معنای ذهنی خود را ترسیم کنیم یا حتی در قالب لباس به خود بپوشانیم از این منظر خود ما هم رسانه محسوب می شویم. بنابراین می توان موزه را در معنای عام رسانه و با توجه به کارکرد انتقال معنا در آن، یک رسانه فرض کرد.

منتظر قائم در سرانجام تاکید نمود: اگر معنای عام رسانه را در نظر بگیریم موزه یک رسانه است و ترتیب خوبی نیز است؛ این در حالی است که اگر رسانه را رسانه های جمعی در نظر گیریم موزه رسانه نیست چرا که نقش ها و کارنمودهای رسانه جمعی را ندارد در رسانه های جمعی محتوای واحد فراوری می گردد، در حالی که اعتبار هر موزه به اصالت و یگانگی اشیای آن است.

موزه خدمت عمومی است

حسینعلی افخمی، عضو هیات علمی و مدیرگروه دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست حاضر شد و توضیح داد: موزه یک رسانه است اما با توجه به سرعت رسانه ها یک رسانه کند به حساب می آید و باید دید که این رسانه چطور می تواند به وسیله حفظ میراث فرهنگی پاسداری و ترویج آن و نیز ترویج دانش جاری جامعه نقش خود در حوزه آموزش و آگاهی بخشی عمومی ایفا نماید.

وی همچنین با بیان اینکه موزه ها می توانند تبدیل به خبر شوند، اضافه کرد: موزه ها می توانند با همکاری سایر موزه ها تنوع محتوایی ایجاد نمایند؛ ضمن آنکه به وسیله ارتباط با سایر کشورها محتوای موزه را به یک محتوای بین المللی تبدیل نمایند.

عضو هیات علمی و مدیرگروه دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مدیریت رویدادها در موزه می تواند به خلق رویداد انجامیده و انگیزه ای برای رسانه ها ایجاد کند تا از موزه سوژه خبری دربیاورند.

وی همچنین به کارکرد سرگرمی موزه اشاره نمود و گفت: این سرگرمی توأم با یادگیری است، زمانی که یک خانواده 5 نفره از موزه بازدید می نمایند هر کدام از آنها برداشت ویژه ای دارند.

وی خاطر نشان کرد: مفهوم خدمت عمومی در دولتهای رفاه بعد از جنگ جهانی دوم شناخته شده و از این منظر موزه همچون بهداشت عمومی، آموزش عمومی و حمل و نقل عمومی یک خدمت عمومی به حساب می آید، این در حالی است که گذر زمان ناکارآمدی و کج سلیقگی سیاستمداران گاهاً باعث می گردد مفاهیم عمومی به گوشه ای برود و سرمایه عمومی ملک خصوصی از آب دربیاید.

افخمی یادآور شد: در این اندیشه که موزه یک خدمت عمومی است، روابط عمومی می تواند کاربری فوق العاده برای موزه داشته و در کنار آن رسانه های عمومی هم می توانند یاری نماینده باشند.

عضو هیات علمی و مدیرگروه دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در سرانجام روابط عمومی بین المللی موزه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: این موضوع در دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای اهمیت فوق العاده ای دارد، اما هنوز در کشور ما عملیاتی نشده است. در حوزه رسانه ها تنها تبلیغ کافی نیست، بلکه باید فرصتی ایجاد گردد که جامعه بازخورد خود را نشان دهد و در این صورت یک موزه پویا خواهیم داشت.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "موزه یک رسانه و بازوی تربیتی جدید در ادبیات مطالعات فرهنگی و ارتباطاتی دنیا است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "موزه یک رسانه و بازوی تربیتی جدید در ادبیات مطالعات فرهنگی و ارتباطاتی دنیا است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید